Sociální a demokratické hnutí

Každý lidská bytost, která má v Česku aktivní či pasivní volební právo, a která zjistí, že souhlasí s prezentovanými názory, má možnost se na jejich realizaci spolupodílet. Těm, kteří se přihlásí, , bude umožněna kooperace při ustavení zprvu přípravného výboru (min. 3 osoby), následně sesbírání 1000 podpisů (tj. necelých 100 v každém kraji), formulace stanov, podání žádosti o registraci k MV ČR, pak volba orgánů, projednání a přijetí programu a následně řádná činnost, vč.podání kandidátek ponejprv do podzimních parlamentních voleb 2017. Souběžně bude nutno řešit financování.

Napište nám svůj komentář, názor či návrh

Formulář pro přihlášení se ke spolupráci

Formulář zde »

Údaje uložené do formuláře jsou uchovávaná jako důvěrná